Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie uczestniczy w  Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W 2020 roku pozyskano środki finansowe w wysokości 8 750 złotych.
Dzięki dotacji wzbogacono nasze zbiory o 375 egzemplarzy książek.
 Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.