Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno, tel./fax 32 642-12-621ub 646-02-77. Czytelnik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pawłem Wójcikowskim za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

3. Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika, w oparciu o: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawę: z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 
 • Ustawę: z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 • Ustawę: z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

W następujących celach:

 • Udostępnianie i ochrona zbiorów bibliotecznych 
 • W celach statystycznych 
 • Realizacji zadań Biblioteki, zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz upowszechniania wiedzy i kultury 
 • Zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę  

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej. Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w podpunktach 1-3, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa. 

4. Rodzaj danych osobowych jakie Biblioteka przetwarza: 

 • Imię i nazwisko 
 • PESEL 
 • Adres zamieszkania 
 • Nr. telefonu 
 • Informacja dotycząca aktywności zawodowej 

5. Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece zobowiązań czytelników i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń Czytelnika. 

6. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym. 

W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, w celach marketingowych, będzie on uwzględniony przez Bibliotekę. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Biblioteki do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach lub na innej podstawie prawnej, Biblioteka będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych. 

Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną. 

Cofnięcie zgody przez Czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.