Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy 50+

W programie nauka praktycznego korzystania z komputera, czyli obsługa:
- przeglądarek internetowych,
- poczty e-mail,
- portali społecznościowych.
- komunikatorów.
tel. 326421262