Podczas wczorajszych zajęć z serii Dobre maniery uczestnicy dowiedzieli się, jak powinni zachowywać się sprzedający i kupujący w sklepie.