Wczoraj odbyły się kolejne zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania.
Temat zajęć nawiązywał do Andrzejek, uczestnicy m.in. wykodowali klucz do wróżenia.