Konkurs Literacka Walentynka zapraszamy!


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie organizuje konkurs Literacka Walentynka
    trwający od 30.01.2023 r. do 14.02.2023 r.

2. Do konkursu przystąpić może każdy Czytelnik naszej Biblioteki w kategorii dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MBP w Bukownie, ani ich rodziny.
4. Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną wylosowane nagrody w obu kategoriach.
5. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie odpowiedniego blankietu.
   Oprócz odpowiedzi należy podać na nim swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.

6. Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi 14.02.2023 r. o godzinie 17.00.